Legezko oharra

Legezko Oharra

Horrenbestez, Webgune honen edukiaren edozein erabilera debekatzen da; erreprodukzioa, aldaketa, banaketa, transmisioa, ondorengo argitaratzea, erakustea edo hori osorik edo horren zati bat erakustea, GARBIALDI S.A.ren adostasun zehatzik gabe.


ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA
GARBIALDI S.A. -k ez du informazioaren aplikagarritasun osoa, horren zehaztasuna edo egunerokotasuna bermatzen, ezta horren beste edozein aspektu ere, eta ezta Webgune honen bidez eskaini ahal dituen zerbitzuen jarraitasuna, aplikagarritasuna eta etengabeko funtzionamendua ere.

 

Web honek beste zerbitzariekiko estekak ditu eta GARBIALDI S.A. -k ez du horien gaineko kontrolik. Horrela bada GARBIALDI S.A.  ez da informazioen edo zerbitzuen arduraduna, eta orokorrean, ez da horien edukien arduraduna, eta ezin

du horien legezkotasuna, egiazkotasuna edo egunerokotasuna ezta beste edozein aspektu ere bermatu.


DATU PERTSONALEN PRIBATASUN POLITIKA

Web orri honetan eskainitako zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileek GARBIALDI S.A.-ri izaera pertsonaleko datu pertsonal batzuk eman behar dizkiete. Hori dela eta, GARBIALDI S.A.  -k datu horien konfidentzialtasuna errespetatzeko konpromisoa hartzen du, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko abenduak 13ko 15/1999 L.O.n ezarritakoa betetzeko eta Informazioko Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen gaineko uztailak 11ko 34/2002 Legeak merkataritza-komunikazioen bidalketaren gainean esaten duenari egokitzeko. Erabiltzaileak bere datu pertsonalaren tratamendura sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta kontra egiteko eskubidea erabili ahalko du, legean aurreikusitako termino eta baldintzetan.

Erosotasun handiagoa izateko, lehen aipatutako eskubidean posta elektroniko bidez erabili ahalko dituzu, hurrengo helbidera zuzenduz garbialdi@garbialdi.com

 

KORPORAZIO-INFORMAZIOA

Trápaga - Elguero Industrialdea

Ugarte-Galindo errepidea, 6 pabiloia

48510 TRAPAGARÁN

CIF: A48408769

 

Garbialdi, S.A.

 

· Legezko oharra

Bulego Nagusia:

 

homeTrapaga-Elguero industrialdea Ugarte-Galindo         errepidea, 6. pabiloia - 48510 TRAPAGARÁN
PhoneTel.: 94 472 20 25
Faxa: 94 472 21 49

Ordezkaritza Komertzialak:

 

· Madril
· Santander
· Valentzia
· Bartzelona
Mail Posta elektronioa: garbialdi@garbialdi.com